Hvem vi er

Tre entusiastiske medarbeidere med ulik kompetanse, men ett felles mål: Å være med å legge til rette for at ungdom skal kunne foreta reflekterte og kunnskapsbaserte utdanningsvalg. Vi ønsker å bidra til at flere kommer ut av utdanningsinstitusjonene med en kompetanse som både er tilpasset egne evner og anlegg og markedets behov for arbeidskraft.

Skoledatas historie startet i 2003. Vår gründer Tore Johansen, med 25 års fartstid som skolerådgiver, så behovet for et dataverktøy som kunne hjelpe elevene til å møte mer forberedt når de skulle ha veiledningssamtale. Han kontaktet EnterNett AS for å få utviklet tjenesten Skoletest. Siden ble tjenestene utvidet til det du i dag kjenner som YOU-portalen.no, og etter hvert også dens svenske tvillingsøster SYV-portalen.se. I dag er det IT-firmaet Enternett AS som eier og driver Skoledata, og over 50 000 elever i Norge og Sverige benytter tjenestene våre hvert år.

Daglig leder

Bjarte Hetland

Har stått for utvikling, drift og programmering av tjenestene siden starten i 2003. Bjarte sørger for at våre tjenester alltid fungerer som de skal.

Produktansvarlig / utvikler

Torleif Dønnestad

Torleif jobber i hovedsak med videreutvikling av tjenestene våre, men tar også support.

Kontormedarbeider

Lisbeth Hakestad

Ringer du til oss, møter du ofte Lisbeth sin blide stemme. Hun tar seg også av merkantile oppgaver.

I desember 2015 fikk vi den triste meldingen om at Tore Johansen, opphavsmann til Skoletest og grunnlegger av Skoledata, er død – 75 år gammel. Tore Johansen var en usedvanlig person på alle måter, som inspirerte alle han møtte. Les vår nekrolog over Tore Johansen.

Webdesign levert av Zondo Norge AS