Hvem vi er

To entusiastiske medarbeidere med ulik kompetanse, men ett felles mål: Å være med å legge til rette for at ungdom skal kunne foreta reflekterte og kunnskapsbaserte utdanningsvalg. Vi ønsker å bidra til at flere kommer ut av utdanningsinstitusjonene med en kompetanse som både er tilpasset egne evner og anlegg og markedets behov for arbeidskraft.

Skoledatas historie startet i 2003. Vår gründer Tore Johansen, med 25 års fartstid som skolerådgiver, så behovet for et dataverktøy som kunne hjelpe elevene til å møte mer forberedt når de skulle ha veiledningssamtale. Han kontaktet EnterNett AS for å få utviklet tjenesten Skoletest. Siden ble tjenestene utvidet til det du i dag kjenner som YOU-portalen.no, og etter hvert også dens svenske tvillingsøster SYV-portalen.se. I dag er det IT-firmaet Enternett AS som eier og driver Skoledata, og over 35 000 ungdom i Norge og Sverige benytter tjenestene våre hvert år.

Daglig leder

Bjarte Hetland

Har stått for utvikling, drift og programmering av tjenestene siden starten i 2003. Bjarte sørger for at våre tjenester alltid fungerer som de skal.

Produktansvarlig / utvikler

Torleif Dønnestad

Torleif jobber med videreutvikling og support for tjenestene våre.

I desember 2015 fikk vi den triste meldingen om at Tore Johansen, opphavsmann til Skoletest og grunnlegger av Skoledata, er død – 75 år gammel. Tore Johansen var en usedvanlig person på alle måter, som inspirerte alle han møtte. Les vår nekrolog over Tore Johansen.

Webdesign levert av Zondo Norge AS