Hva vi gjør

veivalg

Skoledata AS lager nettbaserte tjenester for skoleverket, hovedsakelig rettet mot yrkes- og utdanningsveiledning. Vi har markedets mest komplette samling av digitale verktøy for faget utdanningsvalg, og for arbeid med karriereplanlegging i videregående skole. Hos oss finner du det du trenger for å gjøre din del av jobben, enten du er skoleleder, lærer, rådgiver eller skoleelev.

You-portalen.no

Den norske undervisningsportalen YOU-portalen inneholder 4 tjenester som hjelper skoleelever med å velge retning for sin videre utdanning.

  • Skoletest – For kartlegging av interesser, ønsker og preferanser.
  • Karrierepermen – For kunnskapsbygging omkring yrkes- og utdanningsmuligheter og refleksjon omkring egne evner og anlegg.
  • Hospitering – For organisering av utprøvingsperiodene knytter til faget Utdanningsvalg
  • I riktig retning – Filmserien som presenterer utdanningsprogrammene i VGS. (Leveres i samarbeid med fagfilm.no)

Inkludert følger også en utforskningsmodul med en masse relevant utdanningsrelatert informasjon, samt et system hvor elevene kan ha dialog med og bestille tid til samtale hos rådgiver.

SYV-portalen.se

Den svenske undervisningsportalen SYV-portalen inneholder tjenesten Studieval, som tilsvarer norske Skoletest. Også i den svenske portalen finner du en utforskningsmodul med en masse nyttig info om utdanning, deriblant et stort antall yrkeseksempler.

Blokkvalg.no

Tjenesten Blokkvalg.no letter arbeidet med å gjennomføre og administrere elevens valg av programfag i norsk videregående skole.

Webdesign levert av Zondo Norge AS