Tore Johansen – en stor inspirator

Tore Johansen

I desember 2015 fikk vi den triste meldingen om at Tore Johansen, opphavsmann til Skoletest og grunnlegger av Skoledata, er død – 75 år gammel.

Tore Johansen var født i Horten i 1940, der han vokste opp sammen med sin mor og bestemor.

Oppveksten i en arbeiderklassefamilie lærte ham betydningen av hardt arbeid og av å få seg en utdanning. På biblioteket i Horten var det en bibliotekar som vekket hans interesser for bøker.

Han ble tidlig voksen, og 15 år gammel begynte han i lære og ble etter hvert en dreven skipsmekaniker med jobb på Karl Johans Vern. Men det var Horten Turn som skulle bli hans store interesse, både som trener og utøver. Horten Turnforening så potensialet i Tore, satset på ham, og hjalp ham fram.

Han fikk hjelp av turnforeningen til å komme inn i Forsvaret og planen var å bli offiser. Men en skade satte stopper for en karriere i Forsvaret. I stedet ble det Bjørknes Gymnas hvor han tok artium på 10 måneder, før han var klar for å begynne på idrettshøyskolen. Parallelt med utdannelsen holdt han fast i turnen, og toppen av turnkarrieren ble nådd da han ble landslagstrener fra 1968 til 1972. Han var også ekspertkommentar i NRK Sport og reiste rundt med landslaget på flere konkurranser og treninger i datidens østblokkland.

I tillegg til å ha utdannelse fra Norges Idrettshøyskole, studerte han både realfag og geografi på Blindern. Han hadde planer om å begynne på medisinstudiet i Tyskland, men i løpet av sommeren fikk han et stipend til USA, nærmere bestemt til Luther College i Minnesota. Her møtte han Margoth, som han etter hvert giftet seg med, og fikk to døtre sammen med.

I 1975 flyttet familien til Stavanger, og få år senere begynte han i jobb som lærer og senere rådgiver ved Bergeland videregående skole.

Tore Johansen elsket rollen som pedagog, enten det var som lærer i skolen eller trener for turnjenter. Han beskrives som en utrolig flink pedagog som elevene likte godt. Han var veldig opptatt av kunnskap, og at alle uansett bakgrunn skulle få mulighet til å få utnytte sine evner. Hans livsprosjekt var å finne talentet til hvert enkelt menneske han møtte, stor som liten.

Som rådgiver ved Bergeland videregående engasjerte han seg i hver enkelt elev som oppsøkte ham. Han elsket å hjelpe andre til å finne sin vei, og så aldri problemer, bare muligheter og løsninger.

Tore Johansen var glad i å starte opp nye prosjekter. På Lambertseter gymnas på begynnelsen av 70-tallet var han med på å starte opp den første idrettslinjen i Norge. Mens han jobbet på Bergeland var han med på å etablere en egen designklasse i England.

Han var tidlig opptatt av å ta i bruk data i skolen og han fikk lest inn lærebøker for dyslektikere. Han hadde ideen til et databasert timeplanprogram som han fikk utviklet og solgte til flere skoler i landet.

Etter 25 år som rådgiver så han behovet for et dataverktøy som kunne hjelpe både elever og rådgivere til å møte mer forberedt til veiledningssamtalene. Han kontaktet Enternett AS for å få utviklet tjenesten Skoletest. Skoletest ble lansert i 2003, og tre år senere ble selskapet Skoledata AS etablert. Allerede året etter ble han imidlertid syk og måtte trappe ned arbeidet med Skoledata, og i 2008 solgte han selskapet til EnterNett, som har drevet det videre siden.

Pensjonisttilværelsen ble dessverre aldri slik Tore hadde drømt om. Både han og kona ble tidlig syke, og da kona Margoth døde av kreft flyttet Tore til Oslo for å bo nærmere sine døtre og barnebarn. Allerede i 2011 fikk vi dessverre melding om at han led av demens, og de siste årene tilbrakte han på Cathinka Guldbergsenteret i Oslo, der han fikk god pleie.

Tore var en usedvanlig person på alle måter. Han var en svært entusiastisk person, og han hadde en genuin interesse for alle han møtte. Alle hadde en historie – alle var interessante, og han så muligheter i alle. Han inspirerte alle som møtte ham.

Gjennom EnterNett og Skoledata fikk vi gleden av å samarbeide med Tore i flere år. Han var alltid like engasjert og en svært inspirerende person å jobbe sammen med. Han var prototypen på en begeistret kunde – alltid fornøyd – aldri misfornøyd, selv om han ofte hadde en liten detalj eller to som kunne vært bedre eller kanskje litt annerledes … I syv år har vi gjort et forsøk på å drive Skoledata videre i hans ånd, og det vil vi fortsette med.

Vi minnes Tore Johansen med glede, og lyser fred over hans minne!

Webdesign levert av Zondo Norge AS